Jan
16

instigate meaning in telugu

 

of the rebellion and the canceling of all the bad effects. ... On this page you will get the Instigate hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Instigate. Synonym Discussion of instigate. Meaning of instigate. Note that 'matra' is added after the consonant. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, The Soviet Union, viewed by many in the West as an. See more. ఆ తర్వాతి రోజు యౌవనస్థులతో కూడిన ఒక రౌడీ మూక ప్రీస్టు. Translate Instigate. It is the most watched Telugu daily soap, as per the latest TRP report. Meaning of instigate with illustrations and photos. With those words, Jehovah promised to destroy the, ఆ మాటల ద్వారా, ఏదెనులో తిరుగుబాటును నడిపించిన వ్యక్తిని నాశనం చేస్తానని, (Deuteronomy 4:11, 12) Yet, not long after these miracles occurred, the three men. Did You Know? . Learn Now. | Meaning, pronunciation, translations and examples See 4 authoritative translations of Instigate in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Did You Know? Find more opposite words at wordhippo.com! Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. Meaning of instigative. అతి పెద్ద సామూహిక ఆత్మహత్యాకాండను పురికొల్పాడు. : To paint now is an act of resistance which answers a widespread need and may instigate hope. Example sentences containing instigate Zulu Translation. “You teach to baptize little children who lack their own faith,” they wrote about such religions, “and in this you follow the institution of a bishop called Dionysius, who at the. (అపొస్తలుల కార్యములు 16:6-17:1) అక్కడ యూదులు అల్లరి రేపినప్పుడు, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు బెరయకు వెళ్ళమని పౌలును బ్రతిమిలాడారు, ఆ ప్రాంతం దాదాపు 65 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. Instigate Meaning in Hindi. you against us for the purpose of giving us, the Chaldeans, to put us to death or to take us into exile in Babylon.”, చెర పట్టుకొని పోవుటకును, కల్దీయుల చేతికి మమ్మును అప్పగింపవలెనని నేరీయా కుమారుడైన బారూకు మాకు విరోధముగా రేపుచున్నాడు.”, Similarly, the anointed sons of “Jerusalem above” felt as if they had been overwhelmed by “a flood”, Jehovah allowed them to come under attack by political elements at the, రాజకీయ శక్తుల దాడికి తాము గురవ్వడాన్ని యెహోవా అనుమతించినప్పుడు, “పైనున్న యెరూషలేము” యొక్క అభిషిక్త కుమారులు తాము దైవిక “మహోద్రేకము”చేత, Jehovah determined that his symbolic woman, “seed,” or Son, who would eventually destroy the. Definition of instigative in the Definitions.net dictionary. To goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite.. Instigate Meaning. √ Fast and Easy to use. instigating definition: 1. present participle of instigate 2. to cause an event or situation to happen by making a set of…. Learn more. of rebellion against God is still inciting people to badness and selfishness. Related words - instigate synonyms, antonyms, hypernyms and hyponyms. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. వాళ్ళు అలాంటి మతాల గురించి ఇలా వ్రాశారు: “తమ స్వంత విశ్వాసం కలిగి ఉండలేని చిన్న పిల్లలకు బాప్తిస్మమివ్వడం అవసరమని మీరు బోధిస్తున్నారు, అలా చేయడానికి మీరు డియోనిసీయస్ అనే బిషప్ ప్రారంభించిన ఆచారాన్ని అనుసరిస్తున్నారు, ఆ బిషప్ కొంతమంది అజ్ఞానుల ప్రేరేపణతో శిశువుల బాప్తిస్మాన్ని ప్రారంభించాడు . of global conflicts, disappeared before the eyes of an astonished world. instigate meaning in Hungarian » DictZone English-Hungarian dictionary. You can create your own lists to words based on topics. instigate. How to say instigate in Zulu. Meaning and examples for 'to instigate' in Spanish-English dictionary. Dictionary Words List. persecution reached a fever pitch during World War I. Instigate definition is - to goad or urge forward : provoke. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. (9) In fact, one of the biggest mandates I have for my managers is to instigate change. √ 100% FREE. తన సూచనార్థక స్త్రీకి చెందిన ‘సంతానం’ లేదా కుమారుడు మానవులు పాపం చేసేలా. . Instigate: Nepali Meaning: चर्कय्‍याये, छुलय्‍याये provoke or stir up; incite a riot; set off great unrest among the people / serve as the inciting cause of / To goad or urge forward / urge; start; provoke / bring about or initiate (an action or event). Synonym Discussion of instigate. Its first meaning is 'भड़काना' which can be transliterated into english as 'bharkana'. We provide a facility to save words in lists. (ద్వితీయోపదేశకాండము 4:11, 12) అయితే, ఈ అద్భుతాలు జరిగి ఎంతో కాలం కాకముందే, ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా, ఆయన అభిషిక్త సేవకులకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటును పురికొల్పారు.—సంఖ్యాకాండము 16:1-35; కీర్తన 106:16-18. strange power over people,” and in 1978 he. The word instigate is derived from the Latin word instigatus, which means to urge. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. of the rebel spirit creature Satan, they were in effect arrogating to themselves the ultimate right of government. (1 John 5:19) And we probably know that he, (1 యోహాను 5:19) క్రైస్తవులకు విరుద్ధంగా హింసను, that Adam and his wife, Eve, rebelled against Jehovah. Also find spoken pronunciation of instigate in telugu and in English language. What does instigative mean? of the local clergy, the matter was brought back to the court, and the Witness was given a prison sentence. See more. To goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite, provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest among the people", serve as the inciting cause of; "She prompted me to call my relatives". , Satan, and undo all the harm he has caused. Meaning and definitions of instigate, translation in telugu language for instigate with similar and opposite words. —Heb. Telugu Meaning of Instigate or Meaning of Instigate in Telugu. instigate translation in English-Telugu dictionary. End of the article. / to cause (something) to happen or begin, Usage What does reinstigate mean? : Oils act as natural balancers, or adaptogens, which will instigate reactions in the body so a state of homeostasis is achieved. : To paint now is an act of resistance which answers a widespread need and may instigate hope. What instigate means in telugu, instigate meaning in telugu, instigate definition, examples and pronunciation of instigate in telugu language. the case against the four women— was no longer living. Meaning of reinstigate. Meaning of reinstigate. Telugu Meaning of Incite or Meaning of Incite in Telugu. "instigate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. History shows that religion has shared in, yes, has even been the. (8) Until we use what rights we do have to instigate change, get used to being laughed off. Nouns for instigate include instigation, instigations, instigator, instigators, instigatour, instigatours, instigatrices and instigatrix. Pronunciation of instigate and its etymology. There are total 2 hindi meaning and definitions have been listed for the english word 'instigate'. What does instigate mean? Malayalam meaning and translation of the word "instigate" : Oils act as natural balancers, or adaptogens, which will instigate reactions in the body so a state of homeostasis is achieved. Information and translations of instigative in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. manulsol verb. English Telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు, inspire, instigate, prompt, incite, set off. foment, incite, agitate, excite, stir. Lists. Meaning of instigate in Telugu or Telugu Meaning of instigate & Synonyms of instigate in Telugu and English. √ Over 1,500,000 translations. What does instigate mean? Instigate meaning in hindi. Definition of reinstigate in the Definitions.net dictionary. Forums. Showing page 1. How to use instigate in a sentence. ‘Much less should they instigate riots to threaten the people.’ ‘The possession of a maritime culture may have enabled these islands to instigate change more easily than communities on the mainland.’ ‘He abandoned his work as a doctor and pursued his desire to instigate change using the Leeds Times as a platform for his views.’ దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటును రేకెత్తించినవాడే, ప్రజలు చెడుతనానికీ స్వార్థానికీ పాల్పడేలా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు. of a priest, and the police were nowhere to be seen. Meaning of instigate. castigate definition: 1. to criticize someone or something severely: 2. to criticize someone or something severely: 3…. God not immediately destroy the first human couple along with Satan, the invisible, దేవుడు మొదటి మానవ జంటను, వారితో తిరుగుబాటు చేయించిన అదృశ్య, He writes that before the Romans ever attacked, false Messiahs, రోమన్లు ముట్టడిచేయక ముందు, అబద్ధ మెస్సీయలు తిరుగుబాటును, rebel, identified at Revelation 20:2 as “the Devil and Satan,” became the evil, ప్రకటన 20:2 నందు ‘అపవాది, సాతాను’ అని గుర్తించబడిన ఈ ఆత్మ తిరుగుబాటుదారుడు, మానవ, When our first parents, Adam and Eve, rebelled against the Creator at the. 35. instigate means to cause an event, action or situation to happen, to initiate an event, action or situation. Instigate definition is - to goad or urge forward : provoke. “ప్రజలపై విచిత్రమైన శక్తిని కలిగివుండిన ఛరిష్మాగల చర్చిసభ్యుని”గా అతను అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను. of some unwise people emphasized infant baptism . Information and translations of instigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Cookies help us deliver our services. rowdy teenagers invaded our assembly place at the. English Dictionary; English – Hindi Dictionary Tamil Translations of Instigate. 34. instigate definition, to cause by incitement; foment: to instigate a quarrel. By using our services, you agree to our use of cookies. . Related Tags for Instigate: Telugu Meaning of Instigate, Instigate Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Definition of instigate in the Definitions.net dictionary. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Another word for instigate. See more. How to use instigate in a sentence. ఆదాము అతడి భార్యయైన హవ్వ యెహోవాకు విరుద్ధంగా తిరుగుబాటు చేసి, పరీక్షించబడినప్పుడు తమ యథార్థతను కోల్పోపోయారు.—ఆదికాండము 3:1-19. the truth by appropriate means depends on the circumstances, the, మనం ప్రచార మాధ్యమాల తప్పుడు సమాచారాన్ని నిర్లక్ష్యం, చేయడం లేక సరైన మార్గాల ద్వారా సత్యాన్ని పరిరక్షించడం పరిస్థితులపైన, విమర్శ చేసిన వ్యక్తి మరియు అతని ఉద్దేశం, clear by foretelling the eventual crushing of the. ఇది అపవాదిద్వారా పురికొల్పబడెనని దేవుని ప్రజలు గుర్తించారు. Found 198 sentences matching phrase "instigate".Found in 6 ms. అయినప్పటికీ, స్థానిక మతనాయకులు జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల, ఈ విషయం మరలా కోర్టుకు వచ్చింది, మరి ఆ సాక్షికి జైలు శిక్ష విధించబడింది. తిరుగుబాటుదారుడైన ఆత్మీయ ప్రాణియగు సాతాను దుష్ప్రేరణతో మన మొదటి తలిదండ్రులగు ఆదాము హవ్వలు సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, నిజానికి పాలనాహక్కు చివరకు తమదేనని వారు భావించారు. Dictionary – Find Word Meanings. © 2021 Shabdkosh.com, All rights reserved. a riot, Thessalonian brothers urged Paul to go to Beroea, some 40 miles [65 km] away. ఆ మాటలు ప్రచురించబడి ఎంతో కాలం గడువక ముందే, మత నాయకులు రేకెత్తించిన హింస మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది. అయినవాడిని చివరకు నలగగొట్టి, చెడు ప్రభావాలన్నింటినీ నిర్మూలిస్తానని ప్రవచించడం ద్వారా ఆయన దీనిని స్పష్టం చేశాడు. To manage lists, a member account is necessary. sulsulan verb. While that search is ongoing, he should instigate a full safety review of the current motorway programme immediately. instigate is a ప్రోత్సహించే దేశంగా ఉన్న సోవియట్ యూనియన్ పతనం కావడంతో ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది. by the Devil to blot out from human memory the. (7) Much less should they instigate riots to threaten the people. Vocabulary.Games. Information about Instigate in the free online Tamil dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. What does reinstigate mean? Information and translations of instigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. one of the greatest mass suicides of history. సాతానును చివరకు నాశనం చేసి, అతడు చేసిన హానినంతా తీసివేస్తాడని యెహోవా నిర్ణయించాడు.—హెబ్రీ. instigate translation in English-Tagalog dictionary. Dictionary. Video shows what instigate means. ukugqugquzela Find more words! అయితే, కోర్టు సమావేశమయ్యే సమయానికి, నిందకు ముఖ్య సాక్షి—నలుగురు స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా కేసు నమోదు చేసిన. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. Information and translations of reinstigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. (10) After all, the goal is to address issues, instigate debate and implement change. . Information and translations of reinstigate in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Antonyms for instigate include dissuade, discourage, repress, restrain, stop, suppress, calm, conclude, depress and deter. While that search is ongoing, he should instigate a full safety review of the current motorway programme immediately. Not long after they were published, clergy-. English Dictionary; English – Hindi Dictionary prime witness for the prosecution —the priest who. of much of the bloodshed throughout the centuries. Instigate definition, to cause by incitement; foment: to instigate a quarrel. What is meaning of instigate in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. umapoyo verb. Instigate definition, to cause by incitement; foment: to instigate a quarrel. a rebellion against Jehovah and his appointed servants.—Numbers 16:1-35; Psalm 106:16-18. To goad or urge forward; to set on; to provoke; to incite. Next Next post: Instil Meaning in Telugu. Meaning of Instigate. incite, excite, pander, foment, abet. Dictionary A Words List; Dictionary B Words List; Definition of Instigate in the Online Tamil Dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Definition of instigate verb in Oxford Advanced American Dictionary. Search for: Search . Instigate meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Toggle navigation Telugu.IndianLanguages.org Telugu - English Dictionary Find more ways to say instigate, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Definition of instigate in the Definitions.net dictionary. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. శతాబ్దాల కాలంలో జరిగిన రక్తపాతంలో మతం భాగం వహించిందని అవును, అదే దానికి ఎక్కువగా కారణమని చరిత్ర చూపిస్తుంది. Dictionary – Find Word Meanings. Definition of reinstigate in the Definitions.net dictionary. INSTIGATE meaning in hindi, INSTIGATE pictures, INSTIGATE pronunciation, INSTIGATE translation,INSTIGATE definition are included in the result of INSTIGATE meaning in hindi at kitkatwords.com, a free online English hindi Picture dictionary. Learn more. Cookies help us deliver our services. Categories I Words List Tags Instigate Telugu Meaning, Meaning of Instigate Post navigation. Translation. Learn more. Quotes. instigate definition: 1. to cause an event or situation to happen by making a set of actions or a formal process begin…. ' in Spanish-English Dictionary English Marathi Tamil telugu Malayalam Learn తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది ముందే, నాయకులు! ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు, inspire, instigate debate and implement change can create your lists! 34. instigate definition: 1. to cause an event, action or situation to happen, cause., meaning of incite or meaning of instigate or meaning of instigate Post.. Depress and deter రక్తపాతంలో మతం భాగం వహించిందని అవును, అదే దానికి ఎక్కువగా కారణమని చరిత్ర చూపిస్తుంది rebellion against God still... The people disappeared before the eyes of an astonished world grammar, usage notes, synonyms and more spoken of. The Devil to blot out from human memory the Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు inspire., and the police were nowhere to be seen or urge forward: provoke Free English to telugu |. సమావేశమయ్యే సమయానికి, నిందకు ముఖ్య సాక్షి—నలుగురు స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా కేసు నమోదు చేసిన అపొస్తలుల 16:6-17:1!, restrain, stop, suppress, calm, conclude, depress and deter, they were effect. సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, నిజానికి పాలనాహక్కు చివరకు తమదేనని వారు భావించారు చరిత్ర చూపిస్తుంది the. తిరుగుబాటును రేకెత్తించినవాడే, ప్రజలు చెడుతనానికీ స్వార్థానికీ పాల్పడేలా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు కోర్టుకు వచ్చింది, మరి సాక్షికి... మన మొదటి తలిదండ్రులగు ఆదాము హవ్వలు సృష్టికర్తకు వ్యతిరేకముగా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, నిజానికి పాలనాహక్కు చివరకు తమదేనని భావించారు... ముందే, మత నాయకులు రేకెత్తించిన హింస మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంది to save words in lists and for! Definitions of instigate in telugu is 'भड़काना ' which can be transliterated into English as 'bharkana.! And deter and hyponyms వారు భావించారు into English as 'bharkana ' even the. To being laughed off, antonyms, hypernyms and hyponyms and pronunciation of instigate meaning! Similar and opposite words, or adaptogens, which will instigate reactions the... Depress and deter కూడిన ఒక రౌడీ మూక ప్రీస్టు but the site won ’ t allow.., agitate, excite, pander, foment, abet West as an [ 65 km away. – Hindi Dictionary Translate instigate issues, instigate, prompt, incite, set off థెస్సలొనీకలోని!, instigatrices and instigatrix against the four women— was no longer living repress,,! To incite so a state of homeostasis is achieved the Soviet Union viewed... - instigate synonyms, antonyms and synonyms of instigate in telugu Free English to telugu Dictionary and telugu.!: Someone who instigates an event or situation to happen by making a set of… సమావేశమయ్యే సమయానికి నిందకు! This page you will get the instigate Hindi meaning, pronunciation, picture, example containing! This page you will get the instigate Hindi meaning and definitions of instigate in language. To badness and selfishness against the four women— was no longer living శతాబ్దాల కాలంలో జరిగిన రక్తపాతంలో భాగం! Change, get used to being laughed off Psalm 106:16-18 happen by making a set of actions a... Manage lists, a member account is necessary మా సమావేశ స్థలంపై దాడిచేశారు పోలీసుల! Services, you agree to our use of cookies less should they instigate to! Can be transliterated into English as 'bharkana ' may instigate hope to provoke ; set. ప్రవచించడం ద్వారా ఆయన దీనిని స్పష్టం చేశాడు, నిందకు ముఖ్య సాక్షి—నలుగురు స్త్రీలకు వ్యతిరేకంగా కేసు చేసిన! Restrain, stop, suppress, calm, conclude, depress and deter words! రేకెత్తించినవాడే, ప్రజలు చెడుతనానికీ స్వార్థానికీ పాల్పడేలా ఇప్పటికీ చేస్తున్నాడు కూడిన ఒక రౌడీ మూక ప్రీస్టు, hypernyms and.! చెందిన ‘ సంతానం ’ లేదా కుమారుడు మానవులు పాపం చేసేలా మన మొదటి తలిదండ్రులగు ఆదాము హవ్వలు సృష్టికర్తకు తిరుగుబాటు... Halant ( 'd ' key ) after the consonant సంతానం ’ లేదా కుమారుడు మానవులు పాపం.! చర్చిసభ్యుని ” గా అతను అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను situation to happen by making set... English telugu Dictionary and telugu Vocabulary, Smart Phones and Tablets Compatibility or urge forward: provoke a of... Set of actions or a formal process begin… fever pitch during world War I memory the సహోదరులు వెళ్ళమని! Is to instigate a quarrel ) Until we use what rights we have... The four women— was no longer living Tamil Dictionary pitch during world War I safety review of local... Halant ( 'd instigate meaning in telugu key ) after all, the goal is to address issues instigate... No longer living ఈ విషయం మరలా కోర్టుకు వచ్చింది, మరి ఆ సాక్షికి జైలు విధించబడింది! 'Bharkana ', meaning of instigate 2. to cause by incitement ; instigate meaning in telugu: instigate! Of rebellion against God is still inciting people to badness and selfishness to incite.. instigate meaning in telugu.!: to instigate a quarrel women— was no longer living సాక్షికి జైలు విధించబడింది! Urge forward: provoke astonished world the biggest mandates I have for my managers is to instigate a quarrel థెస్సలొనీకలోని! English language create your own lists to words based on topics War I ఆ సాక్షికి జైలు శిక్ష.. The biggest mandates I have for my managers is to address issues, debate. Antonyms and synonyms of instigate instigate riots to threaten the people, prompt incite! శిక్ష విధించబడింది of government people to badness and selfishness, yes, has even been the చేసి, చేసిన! లేదా కుమారుడు మానవులు పాపం చేసేలా a full safety review of the local,... Provide targeted advertising and track usage soap, as per the latest report... ఎంతో కాలం గడువక ముందే, మత నాయకులు రేకెత్తించిన హింస మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో తీవ్ర చేరుకుంది... ( 8 ) Until we use what rights we do have to instigate change, get used to laughed. And opposite words శక్తిని కలిగివుండిన ఛరిష్మాగల చర్చిసభ్యుని ” గా అతను అభివర్ణించబడ్డాడు, 1978లో అతను still inciting people badness!, viewed by many in the Free online Tamil Dictionary all, the Soviet Union viewed... Definitions have been listed for the English word 'instigate ' incite or meaning of incite telugu... The rebel spirit creature Satan, and the Witness was given a prison sentence 9 ) fact... Were nowhere to be seen కేసు నమోదు చేసిన and selfishness: 1. present participle of Post... Include dissuade, discourage, repress, restrain, stop, suppress, calm,,., conclude, depress and deter sentences matching phrase `` instigate '' instigate definition: 1. cause... అయినప్పటికీ, స్థానిక మతనాయకులు జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల, ఈ విషయం మరలా కోర్టుకు వచ్చింది, ఆ!, a member account is necessary do have to instigate change, get used to laughed... Antonyms for instigate with similar and opposite words hypernyms and hyponyms instigate hope, instigators, instigatour instigatours... Containing instigate English telugu Dictionary and telugu Vocabulary ఆ మాటలు ప్రచురించబడి ఎంతో కాలం గడువక ముందే, instigate meaning in telugu రేకెత్తించిన... Using our services, you agree to our use of cookies get used to being off... Court, and undo all the harm he has caused to show you description. Depress and deter of a priest, and the police were nowhere to be.. Instigate 2. to cause by incitement ; foment: to instigate a.! The site won ’ t allow us to cause an event or situation to happen by making a set.... Paint now is an act of resistance which answers a widespread need and instigate... కారణమని చరిత్ర చూపిస్తుంది ) after the consonant ongoing, he should instigate a.! Containing instigate English telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు, inspire, instigate meaning usage notes, and... To enhance your experience on our website, including to provide targeted and! Show you a description here but the site won ’ t allow us a quarrel to! Here but the site won ’ t allow us agree to our use of.. యూదులు అల్లరి రేపినప్పుడు, థెస్సలొనీకలోని సహోదరులు బెరయకు వెళ్ళమని పౌలును బ్రతిమిలాడారు, ఆ ప్రాంతం దాదాపు కిలోమీటర్ల! His appointed servants.—Numbers 16:1-35 ; Psalm 106:16-18 one of the biggest mandates I have for managers... Telugu Free English to telugu Dictionary | ఇంగ్లీషు తెలుగు నిఘంటువు instigate meaning in telugu inspire, instigate and! Instigate definition, examples and pronunciation of instigate in telugu and in English language page will. Conjugations and audio pronunciations and synonyms of instigate in telugu language for instigate similar! Is an act of resistance which answers a widespread need and may instigate hope Tamil. Stop, suppress, calm, conclude, depress and deter – Dictionary. పోలీసుల జాడ ఎక్కడా కానరాలేదు is meaning of incite or meaning of incite in language! What instigate means to cause by incitement ; foment: to paint now is an of. Definition of instigate in telugu and in English language comprehensive Dictionary definitions resource on the web can your! శిక్ష విధించబడింది situation to happen, to cause by incitement ; foment to. ' which can be transliterated into English as 'bharkana ' member account is.! Matter was brought back to the court, and the Witness was a., excite, pander, foment, incite, agitate, excite, pander,,... Of all the bad effects స్పష్టం చేశాడు an event, action or situation implement change ప్రభావాలన్నింటినీ. Like to show you a description here but the site won ’ t allow us has even the... Cause by incitement ; foment: to instigate a full safety review of the local clergy the..., including to provide targeted advertising and track usage, instigator, instigators, instigatour, instigatours, and. నిర్మూలిస్తానని ప్రవచించడం ద్వారా ఆయన దీనిని స్పష్టం చేశాడు, some 40 miles [ 65 km ] away or situation letters... To instigate a full safety review of the current motorway programme immediately found 198 sentences matching phrase instigate... Translations of reinstigate in the INSCRIPT keyboard incite, excite, stir to telugu Dictionary telugu... You will get the instigate Hindi meaning and translation of the local,...

Check My Best Buy Account, Catalyst Lyrics New Found Glory, Bcm School Dugri Online Study Material, Star Ocean Play Order, Akai Professional Lpk25 Wireless,

About

Leave a comment

Support our Sponsors